Boerderij 't Grievink

Historie

Wel een beetje een groot woord: in september 2012 hebben we ons 10 jarig jubileum gevierd. Maar hoe is het allemaal begonnen?

Toekomstdroom

Mijn ouders hebben een melkvee- bedrijf in het Aaltense Goor. Zij woonden daar met hun 5 dochters, waarvan er 2 belangstelling hadden tot boeren. Bij mij zwakte die interesse voor dit bedrijf wat af; schaalvergroting was niet mijn toekomstdroom. Ondertussen ben ik mij gaan oriënteren welke kant ik dan uit zou willen. De altijd al aanwezige belangstelling voor de zorg kwam om de hoek kijken. Al snel merkte ik dat het bij mij niet iets was van 'of of', maar 'en en'; mét mensen óp de boerderij.
Concreet waren daar geen mogelijkheden voor, dus ik ging werken voor zorgboeren bij het Landelijk Steunpunt voor Landbouw & Zorg.

boom