Boerderij 't Grievink

bordDe "Menkmoate"

We hebben de boerderij in 2002 overgenomen van familie Grievink. Zij hadden de boerderij al enige generaties in hun bezit onder de naam 'Menkmoate'. Het was een gemengd bedrijf met varkens en melkkoeien. Met de varkens was al jaren geleden gestopt en er werd voortgeboerd met de koeien. De woning werd aangepast, zodat de ouders ook op het bedrijf konden blijven wonen.


Boerderij 't Grievink
Doordat wij vanaf het begin spraken over 'we gaan naar Grievink', hebben we gevraagd of we de familienaam mochten gebruiken als nieuwe boerderijnaam.
   

Volgende stap

Inmiddels is het niet alleen maar 'mijn' idee – maar is het 'ons' geworden. Met de komst van onze kinderen stonden we weer voor een keuze: minder kinderen begeleiden of het begeleiden gaan delen met anderen. We vonden het jammer van de plek om voor 'minder' te kiezen en zo kwamen er begeleiders bij. En ook Bert kwam thuis op de boerderij werken. Door deze ontwikkeling, die voor mij persoonlijk best wat voeten in de aarde had, hebben we echt een sprong kunnen maken: doordat we als begeleiders allemaal ons eigen stukje inbrengen, wordt wát we aan kunnen bieden aan de kinderen, ook veel breder.

En dat is waar we nu staan. En hoe nu verder? Dat vind je onder het kopje Ontwikkelingen.