Boerderij 't Grievink

Invulling van de dagverkleden.jpg

De boerderij heeft een echte ‘boerderij uitstraling’ wat sommige kinderen juist aanspreekt: het kunnen meehelpen met de dieren, het jongvee, mee op de trekker en onderhoudsklussen doen.

Anderen kiezen meer voor het creatieve in het knutselen, schilderen, bakken, koken, verkleden of muziek maken.

Of houden er van om te spelen met wat je op de boerderij zoal tegenkomt: het knuffelen met dieren, aardbeien snoepen uit de tuin, hutten bouwen in het bos, spelen in de modder, vissen, of het paardrijden wat we ter ontspanning aanbieden.

In hoeverre wij als begeleiders sturing geven aan de inhoud van de dag, is afhankelijk met welk doel iemand ons komt. En zo’n doel verandert natuurlijk ook mee met de ontwikkeling van een kind. Lees meer