Boerderij 't Grievink

Eigen bijdrage

Als je van ons zorg en/of begeleiding krijgt vanuit de WLZ, betaal je een eigen bijdrage aan het CAK. Daarmee betaal je zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel je moet betalen. Ook ontvang je de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK. Met de Eigen bijdrage rekenhulp kun je snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.