Boerderij 't Grievink

Heb je een klacht, wat kan je doen? 

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over ons. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Bert of Margriet, of door een van de medewerkers. Hoe kun je dit kenbaar maken? Hier zijn verschillende mogelijkheden voor, en je bent vrij om te kiezen.

Stap 1:

Bespreek de klacht met een begeleider, Bert of Margriet - rechtstreeks of met behulp van een klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon.

 • Bespreek de klacht met de begeleider

Dit is de makkelijkste en meest gewenste manier om met een klacht om te gaan. Maak het bespreekbaar zodat we er aan kunnen werken! We hebben liever dat je het aangeeft wat er anders moet, dan dat je ermee blijft zitten. Wanneer het gaat over het functioneren van een begeleider wat je niet direct kunt/durft te bespreken met degene, kun je bij ons, Bert of Margriet, terecht. Ook wanneer je iets wel bespreekbaar hebt gemaakt, maar je nog niet tevreden bent over de gang van zaken, kom je bij een van ons.

 • Bespreek de klacht met Bert of Margriet

We gaan samen in overleg. Wanneer het gaat over het functioneren van een andere begeleider, overleggen we (degene met klacht en Bert/Margriet) of deze begeleider ook bij het gesprek aanwezig moet zijn.

 • Bespreek de klacht met de vertrouwenspersoon van Boerderij ’t Grievink

Mochten we er nu samen niet uit kunnen komen, of gaat het over een onderwerp wat je niet prettig vindt om zelf bespreekbaar te maken, dan kun je naar de vertrouwenspersoon stappen. Onze vertrouwenspersoon is Silke Heusinkveld. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Tel.: 06 23 17 84 60.

Wanneer je zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet, kun je kiezen of je contact op neemt met Silke of dat je je klacht bespreekt met een vertrouwenspersoon van AKJ. Voor meer informatie over het AKJ: http://www.akj.nl  Tel. 088 555 1000.   Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Bespreek je klacht met onze klachtenfunctionaris

Dit is bij ons Elsbeth Leppink.Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Tel.: 06-5388 5459. Zij helpt je bij het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt.

 

Als je er met ons, al of niet via de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je naar stap 2 (de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg) of stap 3 (de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg) gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar je kunt stap 2 ook overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.

Stap 2:

Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/ Schrijf een brief of E-mail naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg. Vermeld in de brief:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
 • De reden waarom je hier een klacht over hebt;Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;

Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.
Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen
of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie. 
De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij of andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren. Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181. De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

Stap 3:

Maak je geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie:
https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/. De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen.
Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims. 
Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg. Vermeld in de brief:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie je een geschil hebt;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil
 • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen;

Stuur je brief naar:
Stichting Geschillen in de landbouw c.a.
Geschillencommissie Landbouwzorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen
Of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren. 
Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

Wil je meer informatie?

 •  Op www.zorgboeren.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.
 • Ons volledige klachtenreglement vind je hier.